Qüestionari / Cuestionario

Valori les preguntes sobre el Parc Natural del Delta de l’Ebre (sent 1 la puntuació més baixa i 5 la més elevada).
Valore las preguntas sobre el Parque Natural del Delta del Ebro (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más elevada).